sort()、stable_sort()、partial_sort()、nth_element()、greater()、is_sorted()

sort(a, a+5); // 默认从小到大,int数组的排序
sort(v.begin(), v.end()); // vector数组排序
sort中使用的是快排和插排

stable_sort(v.begin(), v.end());

partial_sort(a, a+2, a+n); // 前2个数字将是正确顺序
partial_sort(v.begin(), v.begin() + 3, v.end()); // 对数组中元素部分排序,前3个将是正确顺序

nth_element(v.begin(), v.begin() + 6, v.end()); // 只有v[6]处放置的是正确的元素,其余不管~

sort(v.begin(), v.end(), greater<int>()); // 从大到小排,algorithm头文件

bool flag = is_sorted(a, a+n);
bool flag = is_sort(v.begin(), v.end());